Verloning.nl

Verloning.nl is een jong, innovatief bedrijf welke is opgericht in 2011 en zich heeft gespecialiseerd in het verlonen van freelancers met variabele verloningsvoorwaarden. Flexibiliteit wordt bij Verloning.nl gecombineerd met zekerheid welke past bij iedere individuele freelancer. Wij maken alle processen inzichtelijk en werken daarbij uitsluitend samen met gerenommeerde bedrijven.

De arbeidsmarkt is veranderlijk en er bestaat onzekerheid omtrent de inhuur van ZZP-ers met een KVK inschrijving. In deze arbeidsmarkt biedt Verloning.nl een zeker alternatief voor freelancers en opdrachtgevers. Het werken als freelancer past bij de moderne medewerker die voor eigen rekening en risico wil werken aan de opdrachten die hij of zij wenst. Via een eigen account beheer je al je opdrachtgevers en maak je eenvoudig een overeenkomst tussen jou en je opdrachtgever. Zodra wij de betaling van jouw opdrachtgever hebben ontvangen, ontvang je direct een loonstrook met de door jouw gekozen verloningsvoorwaarden. Na ontvangst van deze loonstrook wordt je verloning binnen twee werkdagen netto aan je uitgekeerd.

Teken de petitie

Voor een EERLIJKE zelfstandigenaftrek!

Het kabinet wil de zelfstandigenaftrek verlagen. Met maar liefst ruim € 2.000. Zo wil het de koopkracht van iedereen versterken. Niet van jou dus! Dat is niet eerlijk. Wij willen een zelfstandigenaftrek die wel eerlijk is. Een zelfstandigenaftrek die hoger is als je je risico’s netjes hebt afgedekt.

Teken de petitie hier!

Open chat
1
Hi, heb je een vraag over AOV Profs?
Powered by